گواهینامه ها و خط مشی

ISO 9001:2008

گواهینامه ایزو ورق آلومینیوم

ISO 14001:2004

کواهینامه ایزو ورق آلومینیوم

خط مشی

خط مشی نورد آلومینیوم

چرخه عمر محصول

نورد آلومینیوم چرخه عمر محصول

اداره کل استاندارد استان مرکزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

نورد آلومینیوم گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی نورد آلومینیوم

آلکونام به عنوان برند برتر سال ۱۳۹۲

برند برتر ورق آلومینیوم